Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di laboratroium elektronika